Zřícenina hradu Zlenice » Předhradí
Baštírna
Cesta k hradu
Předhradí
Příkop
První nádvoří
První patro východního paláce
Interiér velké věže
Sonda interiéru
Hradní příkop
Severozápadní palác
Pohled na velkou věž ze severu
Druhé nádvoří ze severu
Věž, stav koncem roku 2013